GIN精展超强永磁吸盘(方格)54540/PMC
 
 
 

GIN精展超强永磁吸盘(方格)54540/PMC

该超强永磁吸盘能满足加工中心、数控铣床等对工件装夹精度要求高及缩短安装调整时间的需求,填补机床附件超强磁力装夹工具的一项空白。

 • 品 牌:GIN_精展
 • 该超强永磁吸盘能满足加工中心、数控铣床等对工件装夹精度要求高及缩短安装调整时间的需求,填补机床附件超强磁力装夹工具的一项空白。  单位:mm
  订购编号Order No
  型号
  Model
  外型尺寸
  方格尺寸
  磁极个数
  总吸力
  KN
  重量
  N.W.
  A
  B
  H
  54540-02
  PMC-2040
  200
  400
  56
  18x18
  136
  >25
  30kg
  54540-04
  PMC-3040
  300
  420
  60
  165
  >35
  45kg
  54540-06
  PMC-3030
  300
  300
  92
  132
  >25.6
  55kg
  54540-08
  PMC-4040
  400
  400
  92
  240
  >46.6
  94kg
  54540-10
  PMC-4050
  400
  500
  92
  300
  >58.2
  110kg
  54540-12
  PMC-3060
  300
  600
  92
  264
  >55
  80kg
  54540-14
  PMC-3040A
  300
  400
  92
  176
  >34.1
  55kg
  54540-16
  PMC-5050
  500
  500
  92
  400
  >77.6
  113kg
  54540-18
  PMC-4060
  400
  600
  92
  360
  >69.8
  115kg
  54540-20
  PMC-4080
  400
  800
  112
  480
  >93
  200kg
  54540-22
  PMC-50100
  500
  1000
  112
  800
  > 155.2
  220kg
 • 工装夹具

 • 加工夹具
 • 精密虎钳
 • 吸盘
 • 卡盘
 • 夹紧元件
 • 五金工具

 • 管道加工设备
 • 去毛刺工具
 • 通用工具
 • 新品推荐

  一周热销排行